Abdurrahman bin Auf adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW. yang masuk Islam pertama kali. Abdurrahman adalah keturunan Bani Huzrah dari Jurai. Dikisahkan ia dekat dengan Abu Bakar ash-Shiddiq. Abu Bakar mengenalkan Islam pada Abdurrahman. Tidak hanya pada Abdurrahman, Abu Bakar juga mengenalkan Islam pada Utsman bin Affan, Zubir bin Awwam, Thalhan bin Ubaidillah, dan Sa’ad bin Abi Waqqash. 

Dafanya Ilustration 1. Kisah Abdurrahman bin Auf

Dengan penuh keyakinan, mereka yang dikenalkan pada Islam oleh Abu Bakar pun menghadap Nabi Muhammad SAW. dan menyatakan keislamannya. Abdurrahman adalah nama yang diberikan Nabi Muhammad SAW. setelah ia masuk Islam. Sebelumnya, namanya adalah Abdul Kabah atau Abdu Amr.

Sejak menyatakan keislamannya, Abdurrahman selalu berada di sisi Nabi Muhammad SAW. Hal ini terbukti dengan keikutsertaan Abdurrahman hijrah ke Madinah bersama Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya, ia juga ikut hijrah ke Habasyah.

Dafanya Ilustration 2. Kisah Abdurrahman bin Auf

Tidak hanya selalu mendampingi Nabi Muhammad SAW., Abdurrahman adalah orang yang kaya raya. Kekayaan ini ia dapatkan karena kemahirannya dalam berdagang. Akan tetapi, hartanya ini ia tinggalkan saat ia ikut hijrah ke Madinah. Mengetahui hal ini, Nabi Muhammad SAW segera mempersaudarakan kaum Muhajirin dengan kaum Anshar.

Abdurrahman pun dipersaudarakan dengan Sa’ad bin al-Rabi’ al-Anshari. Sa’ad merupakah salah satu orang kaya di Madinah. Sa’ad menawarkan hartanya pada Abdurrahman, namun, Abdurrahman menolak dan lebih memilih untuk berusaha dari nol. Ia pun memilih untuk berdagang kembali.